1.     Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, perkančio prekes https://megaparts.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Megapartas“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje. Pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių pirkimo taisyklių taikymu ir nuostatomis.
1.2. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  el. parduotuvėje suformavęs savo pirkinių krepšelį, nurodęs pristatymo duomenis ir pasirinkęs pageidaujamą apmokėjimo būdą.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles be papildomo įspėjimo ar informavimo.

 

2.     Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų , atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos sutarties su Pardavėju,  apie tai raštu informuodamas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo datos.
2.4. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistas įpakavimas, etiketės, lipdukai ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti nepažeistoje originalioje pakuotėje (su naudojimo instrukcija, garantiniu lapu, jei jie buvo prekės sudėtyje/komplektacijoje) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.
2.5. Sutarties nutraukimas negalimais šiais atvėjais:
2.5.1. Jeigu prekė buvo gaminama/pagaminta pagal specialius pirkėjo nurodymus ar kitus individualius veiksnius, arbe jeigu prekė yra individualiai pagal pirkėjo poreikius.
2.5.2. Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.
2.5.3. Programinės įrangos prekių, kurios jau buvo išpakuotos.
2.5.4. Prekių, kurios po pristatymo buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinimui, dėl sveikatos ar higienos priežasčių.
2.6. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, išskyrus atvejus nurodytus  šios sutarties 2.5. punkte.    Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. 2.7. Jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties nutraukimo:
2.7.1. Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui.
2.8. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir jų pristatymą sumokėti  per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
2.9. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas šios sutarties įvykdymui pasitelktų trečiuosius asmenis.2.12. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl jo registracijos (paskyros) elektroninėje parduotuvėje sustabdymo ar panaikinimo. Prašymas gali būti sudaromas laisva forma ir turi būti pateikiamas Pardavėjo el. paštu info@megaparts.lt, registruotu paštu arba pateikiant prašymą atvykus į Pardavėjo buveinės vietą. Pardavėjas prieš patenkindamas šį Pirkėjo prašymą gali atlikti Pirkėjo tapatybės nustatymo veiksmus. Šiuo tikslu Pardavėjas gali nurodyti Pirkėjui pateikti jo registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį), kuriuos galėtų palyginti su atitinkamais Pardavėjo turimais Pirkėjo anketiniais duomenimis.

3.     Pardavėjo teisės ir pareigos

 

3.1. Dėl pateisinamų priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės ar prekių - Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų.
3.2. Pardavėjas turi teisę vienašaliu būdu pakeisti  parduotuvės taisykles. Pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje datos ir yra galiojančios.

6.   Prekių garantija

6.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantijas, kurių konkretus terminas ir kitos susijusios sąlygos nurodomi Prekių aprašymuose.
6.2.  Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
6.3. Jeigu pristatyta Prekė ar Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas kreipiasi Pardavėjo nurodytais kontaktais.